Úvod Účely
Sortiment
Zaujímavosti Fotogaléria Kontakt Štátné dotácie Návštevná kniha
Sortiment > Slnečné kolektory
TS 300
Plochý kolektor s rúrkovými alebo prírubovými vývodmi určený na vertikálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Do platne absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou je zalisovaný meander z medenej rúrky. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov.
Technické údaje kolektora TS 300
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.78 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody - rúrkové, Ø 18 mm
- prírubové, Ø 26 mm
Tepelná izolácia minerálna plsť
Celkový kvapalinový obsah 1.30 l
Celková hmotnosť 36,5 kg
Konverzná vrstva vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.16
Optická účinnosť 80 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25oC 178 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu, výška vane 70 mm
Energetický zisk* 700 - 930 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.TS 310
Plochý kolektor s rúrkovými vývodmi určený na vertikálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Do platne absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou je zalisovaný meander z medenej rúrky. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov.TS 330
Plochý kolektor s rúrkovými alebo prírubovými vývodmi určený na horizontálnu montáž v solárnych systémoch s obehovým čerpadlom. Pozostáva z kompaktnej lisovanej skrine, v ktorej je pomocou zasklievaceho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov upevnené bezpečnostné solárne sklo. Do platne absorbéra z tvarovaného Al-Mg plechu s vysokoselektívnou konverznou vrstvou je zalisovaný meander z medenej rúrky. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 5 kusov.
Technické údaje kolektora TS 330
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.78 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody - rúrkové, Ø 18 mm
- prírubové, Ø 26 mm
Tepelná izolácia minerálna plsť
Celkový kvapalinový obsah 1.60 l
Celková hmotnosť 39 kg
Konverzná vrstva vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.17
Optická účinnosť 80 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25oC 178 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu, výška vane 70 mm
Energetický zisk* 700 - 930 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.TS 400
THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. predstavuje nový typ vysokovýkonného plochého slnečného kolektora s vákuovou izoláciou TS 400. Vaňa kolektora je vylisovaná z plechu korózne odolnej hliníko-horčíkovej zliatiny. Spájanie rýchlospojkami vylučuje použitie letovania, skrutkovania a iných pracných štandardných technológií montáže potrubí. Integrácia zberných rúr v kolektoroch využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž. Kolektory sa spájajú paralelne, v jednom rade najviac 10 kusov.
Technické údaje kolektora TS 400
Pôdorysná plocha 2.03 m2
Absorpčná plocha 1.70 m2
Skladobný rozmer 1040 x 2040 mm
Krycie sklo bezpečnostné, solárne, hrúbka 4 mm
Pripojovacie vývody prírubové, Ø 40 mm
Tepelná izolácia vákuum < 100 Pa
Celkový kvapalinový obsah 1.30 l
Celková hmotnosť 48 kg
Konverzná vrstva TS 400 - vysokoselektívna na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom
TS 400 H - vysokoselektívna vákuovo naparovaná vrstva modrej fabry
Slnečná absorbivita minimálne 0.94
Tepelná emisivita pri 82oC maximálne 0.16
Optická účinnosť 81 %
Doporučená pracovná teplota pod 100 oC
Kľudová teplota pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 25oC 219 oC
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Doporučený prietok teplonosnej kvapaliny 30 - 100 l/h jeden kolektor
Skriňa kolektora výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu, výška vane 70 mm
Energetický zisk* 800 - 1200 kWh/rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.Trubicový vákuový kolektor RS 10
Trubicový vákuový kolektor s 10 trubicami typu Heat Pipe s obmedzovačom teploty na trubiciach. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe so sklonom minimálne 15°
Používanie: príprava OPV, ohrev bazénov, sezónne prikurovanie a podobne.
Medený selektívny absorbér so selektívnou vrstvou TiNOx.
Vývody: Cu rúrka.
Technické údaje kolektora RS 10
Spojovacie rozmery pre 1 kolektor (š x d) 880 x 2294 mm
Objem kvapaliny v zberači 0,55 l
Váha kolektora 29,6 kg
Hrubá plocha 1,945 m2
Absorbčná plocha 0,915 m2
Nominálny výstup Wpeak (1000W/m2) 704 W
Absorbčná vrstva TiNOx
Max. prevádzkový tlak 0,6 MPa
Stagnačná teplota - obmedzená 169,5°C
Pripojovacie vývody Cu ø22
Doporučený prietok 30 - 120 l/hod
Minimálny sklon kolektora 15°
Materiál krytu Hliníková zliatina
Izolácia Minerálna vlna, 50 mm
Optická účinnosť 77,00 %
Minimálny ročný energetický zisk z 1m2
plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 *
525 kWh/m2rok
* energetický zisk kolektora je závislý od spôsobu využívania, geografickej polohy, orientácie kolektora a mikroklimatických podmienok.

© ENPOMA 2013